Om Finsefondet Prisvinnere og Prosjekter Søknad Kontakt oss Startsiden
Finsefondet har siden oppstarten delt ut kr 5,5 millioner i stipendier.
Her er en liste med våre tidligere prisvinnere.

2011 Norsk Fjellmuseum
Fortid, nåtid og framtid på Noregs tak - kr 260 000
Tilleggspris: Honoria Bjerknes Hamre "Småbarskinger i fjellet" fjellplanters tilpasning til et tøft klima - kr 35 000

2010 Ingen utdeling

2009 SABIMA
Prosjektet "Der fjell og skog møtes - bruk og bevaring av seterlandskap" - kr 250.000,-
Tilleggspris til Naturvernforbundet i Indre Sunnfjord til deres aksjon for "Vern av biologisk mangfold i Førdefjorden" -
kr 20 000,-

2008 WWF
Prosjekt Naturmangfoldloven kr 250.000,-.

2007 Naturvernforbundets Skogutvalg
Prosjektet "De siste gamle fjellskogene i Norge" -
kr 250 000,-

2006 Brenden Seter v/ May K. Holsetstuen.
Prosjekt: Vern om natur og kultur ved Storsetra i Lordalen - kr. 250 000

2005 Naturvernforbundet i Finnmark v. Dag Elgvin.
Motorferdsel i utmark - Motorferdselloven og praksis -
kr 250 000,-.

2004: Holtålen Naturvern.
Bevaring av fjellrev - kr 300 000,-

2003 Naturvernforbundet i Finnmark v. Dag Elgvin.
Barmarkskjøring i Finnmark: Kartlegging av kommunenes dispensasjonspraksis - kr 150 000,-
Tilleggspris: NNV/ Oppland Dokumentasjon av nyere hyttebygging i Oppland. Sidsel Mæland - kr 76 500,-

2002 WWF Norge.
Stans forstyrrelser og oppstykking av fjellnaturen i Norge -
kr 300 000,-

2001 Natur og Ungdom.
Vern Trillemarka-Rollagsfjell - kr 100 000,-
Tilleggspris: Naturvernforbundet, vassdragsvernhefte -
kr 50 000,

2000 Sunndal Seterdriftslag/Inner Gammelsetra, Grøvudalen.
Restaureringsarbeid - kr 270 000,-.
Tilleggspris: Naturfilosofisk Seminar - kr 30 000,-

1999 Utladalsprogrammet - kr 300 000,-
Tilleggspris: Informasjonsnemda for Hatteberg-vassdraget
- kr 50 000,-
Tilleggspris: Folkeaksjonen Spar Saltfjellet -
kr 50 000,-

1998 Rallarmuseets Informasjonssenter på Finse -
kr 215 000,-
Tilleggspris: Vernegruppa for Saudavassdragene - kr 70 000,
Tilleggspris: Vernelaget for Hesjedalsvassdraget - kr 15 000,-

1997 Segestads Vener, Stryn
Restaurering av Segelstad gård/natursti - kr 100 000,-

1996 Naturvernforbundet i Buskerud.
Prosjekt Eng(le)vakt . Biologisk mangfold i kulturlandskapet
- kr 100 000,-

1995 Østensjøvannets venner, Oslo.
Våtmarks restaurering - kr 100 000,-

1994 Turistforeningen
Tålegrenseprosjekt Rondane - kr 100 000,-

1993 Naturvernforbundet
«Bra miljøvalg» - kr 300 000,-

1992 Stiftelsen Fokhol gård, Stange.
Økologisk landbruk - kr 300 000,-

1991 Kystlaget Litle Færøyna
Prosjekt Kystkultur - kr 300 000,-

1990 Knøttet barnehage, Grimstad.
Prosjekt Barn og natur - kr 300 000,-
www.finsefondet.no